RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页?>?股票软件公式?>?亚博怎么下载

  主图,成交量,筹码,通达信成交筹码主图指标公式

 • 时间:2015-07-04 19:35:03??来源:??作者:
 • {参数:
  Y:1900/5000/2009
  M:1/12/12
  D:1/31/8
  }
  VAR1:=YEAR=Y AND MONTH=M AND DAY=D;
  KK:=CONST(BARSSINCE(VAR1));
  VAR2:=BARSSINCE(VAR1);
  VAR3:=SUM(VOL,0);
  VAR4:=REF(VAR3,VAR2);
  HS:(VAR3-VAR4)/CAPITAL*100,NODRAW;
  高:=CONST(HHV(H,KK));
  低:=CONST(LLV(L,KK));
  亚博怎么下载STICKLINE(CURRBARSCOUNT=KK,高,低,0,0);{竖线统计起点位置}
  XX:=(高-低);
  均价:=AMOUNT/V/100,NODRAW;
  L0:=低+XX*0/11,NODRAW;
  L1:=低+XX*1.0505/11,NODRAW;
  L2:=低+XX*2.101/11,NODRAW;
  L3:=低+XX*3.1515/11,NODRAW;
  L4:=低+XX*4.202/11,NODRAW;
  L5:=低+XX*5.5/11,NODRAW;
  L6:=低+XX*6.908/11,NODRAW;
  L7:=低+XX*7.9585/11,NODRAW;
  L8:=低+XX*8.889/11,NODRAW;
  L9:=低+XX*9.9495/11,NODRAW;
  L10:=低+XX*11/11,NODRAW;
  {58公式网-股票公式网站 www.58gu.com}
  MLZ:=SUM((CURRBARSCOUNT<>
  M1:=SUM((CURRBARSCOUNT
  STICKLINE(CURRBARSCOUNT<>
  M2:=SUM((CURRBARSCOUNT
  STICKLINE(CURRBARSCOUNT<>
  M1_2:MAX(M1,M2),NODRAW;
  M3:=SUM((CURRBARSCOUNT
  STICKLINE(CURRBARSCOUNT<>
  M4:=SUM((CURRBARSCOUNT
  STICKLINE(CURRBARSCOUNT<>
  M3_4:MAX(M3,M4),NODRAW;
  M5:=SUM((CURRBARSCOUNT
  STICKLINE(CURRBARSCOUNT<>
  M6:=SUM((CURRBARSCOUNT
  STICKLINE(CURRBARSCOUNT<>
  M5_6:MAX(M5,M6),NODRAW;
  M7:=SUM((CURRBARSCOUNT
  STICKLINE(CURRBARSCOUNT<>
  M8:=SUM((CURRBARSCOUNT
  STICKLINE(CURRBARSCOUNT<>
  M7_8:MAX(M7,M8),NODRAW;
  M9:=SUM((CURRBARSCOUNT
  STICKLINE(CURRBARSCOUNT<>
  M10:=SUM((CURRBARSCOUNT
  STICKLINE(CURRBARSCOUNT<>
  M9_10:MAX(M9,M10),NODRAW;
  筹码累计:M1+M2+M3+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10,NODRAW;
  DRAWKLINE(HIGH,OPEN,LOW,CLOSE);


  ?

 • 点赞
 • 发表评论 共有条评论
  验证码:
通达信好用的公式 热度
大智慧好用的公式 热度
同花顺好用的公式 热度